Общи условия

Настоящите Общи условия и Декларацията за поверителност (“Условия”, “Условия за ползване”) регулират използването на уеб сайта varnaferry.com, собственост на “Варна Фери” ООД, както и взаимни права и задължения по отношение на предоставянето и ползването на услуги, материали, функционалности и друго съдържание, достъпно чрез уебсайта.

Тези условия важат за всички потребители на уебсайта. Чрез достъп или използване на Уебсайта за първи път потребителят потвърждава съдържанието си и напълно разбира и се съгласява с правата и задълженията, произтичащи от използването на услугите, материалите, функционалностите и друго съдържание, достъпно чрез Уебсайта. Ако не приемете някой от тези условия, моля, не използвайте уебсайта.

Специфични термини могат да се отнасят и за използването на определени услуги, материали, функционалности и друго съдържание, достъпно чрез уеб сайтовете, на които потребителите трябва да бъдат информирани по подходящ начин.

Ние си запазваме правото да променяме или допълваме Условията едностранно по всяко време и без предизвестие, на което всички потребители трябва да бъдат надлежно информирани чрез подходящо известие на уебсайта. Вие сте задължени периодично да преглеждате Условията, за да проверите за възможни изменения или допълнения. Чрез използването на Уебсайта, след като са направени изменения или допълнения към настоящите Условия, напълно потвърждавате, разбирате и приемате съдържанието им. Освен това си запазваме правото да променяме съдържанието, дизайна или местоположението на уеб сайта, както и услугите, материалите, функционалните възможности и друго съдържание, достъпно чрез уебсайта, едностранно, по всяко време и без предизвестие. Не можем да носим отговорност за щети, нанесени на потребители или трети страни, свързани с описаните по-горе изменения.