За Нас

Корабоплавателната компания ВАРНАФЕРИ ООД, в която равни дялови участия имат Параходство „БМФ" и Параходство „БРП" е създадена с цел да осъществява железопътно - морски превози по линията Варна - Кавказ. С пускането в експлоатация на ферибота „Варна" компанията ще изпълни задължението си като български морски превозвач по българо - руската спогодба по организиране на международна железопътно — фериботна връзка между пристанищата Варна и Кавказ за превоз на стоки във вагони и камиони.

Същата бе официално открита на 03.03.2009 г. и е първата пряка транспортна линия между България и Русия. Като директна транспортна връзка тя спестява разстоянието между двете държави с близо 800 км., което е значително предимство за бизнеса и дава възможност за спестяване на средства, време и транзитни такси.

Варненският фериботен комплекс се намира на западния бряг на Белославското езеро / на 30 км./ от гр. Варна и е едно от уникалните транспортни съоръжения в региона на Черно море, което позволява смяна на жп. талигите от европейски /1435мм./ на руски стандарт /1520 мм./ междурелсие и обратно. С това уникално предимство терминалът предлага един от най- късите и евтини пътища за товарите между Европа и Азия.

Фериботният терминал Варна разполага с две корабни места, оборудвани с подемно - преходни мостове с по 5 коловоза на междурелсие - 1520 мм.

С влизане на новия български ферибот „Варна“ опериран от компанията „Варнафери,“ обема на превозите и рентабилността на фериботната връзка значително ще бъдат увеличени, като капацитета на ферибота е 42 стандартни вагона, или 51 цистерни на главна палуба и 24 тежкотоварни автомобила на долна палуба. . Планира се ферибота „Варна“ да извършва минимум по 50 пълни курса /Варна-Кавказ-Варна/ годишно, като разстоянието от 380 мор. мили между двете пристанища ще се преодолява за по-малко от две денонощия.

Предимства и Тарифи

Възможности за транспорт без претоварване на стоката и амортизация на транспорта.

По-висока безопасност и скорост на доставките.

Еднократно заплащане на мултимодален превоз.

Гъвкава тарифна политика, установена на прогресираща система за отстъпки.

 


 

 

 

 


 

ТАРИФИ -ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ: 

от 900 USD до 3100 USD според обема на превоза ,вида на товара и габаритите на подвижния състав

Контакти

ВАРНАФЕРИ ООД

Т: +359 (0) 52 632 081

M: +359 (0) 884 777 227

E: office@varnaferry.com